رخداد عجیب آب و هوایی در جنوب غرب کشور! / بارش در سطح کشور از هفته آینده گسترده تر می شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رخداد عجیب آب و هوایی در جنوب غرب کشور! / بارش در سطح کشور از هفته آینده گسترده تر می شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رخداد عجیب آب و هوایی در جنوب غرب کشور! / بارش در سطح کشور از هفته آینده گسترده تر می شود