محمود صادقی: رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمود صادقی: رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمود صادقی: رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است