امام‌جمعه موقت تهران: توان دفاعی و ایمانی ایران شاخ آمریکا و اروپا را شکسته است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,امام‌جمعه موقت تهران: توان دفاعی و ایمانی ایران شاخ آمریکا و اروپا را شکسته است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,امام‌جمعه موقت تهران: توان دفاعی و ایمانی ایران شاخ آمریکا و اروپا را شکسته است