مرتضی مبلغ: دولت به فشارهای امنیتی و غیر امنیتی برای انتخاب مدیران تن داده است / دولت باید محافظه کاری را کنار بگذارد و تکلیف خود را با کارشکنان روشن کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مرتضی مبلغ: دولت به فشارهای امنیتی و غیر امنیتی برای انتخاب مدیران تن داده است / دولت باید محافظه کاری را کنار بگذارد و تکلیف خود را با کارشکنان روشن کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مرتضی مبلغ: دولت به فشارهای امنیتی و غیر امنیتی برای انتخاب مدیران تن داده است / دولت باید محافظه کاری را کنار بگذارد و تکلیف خود را با کارشکنان روشن کند