آنها برای میزبانی از پدیده گفتهاند حاضرند جای میزبان بازی رفت و برگشت تغییر کند. اتفاقی که سبب میشود آنها دو برد مهم را یک‌جا بهدست بیاورند. استقلال این روزها خیلی شرایط خوبی ندارد و همین بازی با سایپا در تهران هم برایشان یک مکافات است بعد از باخت به قلعهنویی و سپاهان. 

بازی خارج از خانه تا بازگشت به شرایط ایدهآل یک زمان کافی برای ترمیم تیم در اختیارشان میگذارد. آن هم تیمی که در مسیر بهبود گام برداشته است اما نیاز به زمان بیشتری دارد. از سوی دیگر بازیهای با تیم های بزرگ در نیمفصل دوم، برای آنها مثل یک جادوی هیجانانگیز خواهد بود که کمک میکند در نیمفصل دوم که نیمفصل ایدهآل استقلال در سه فصل اخیر بوده یکی از سختترین بازیهایشان را در خانه باشند. حالا باید دید این پیشنهاد استقلالیها را پدیدهایهای صدرنشین میپذیرند؟

انتهای پیام/*