محمود صادقی: آقای روحانی! شما خود به توصیه های خودتان برای وزرا عمل کرده اید؟!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمود صادقی: آقای روحانی! شما خود به توصیه های خودتان برای وزرا عمل کرده اید؟!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمود صادقی: آقای روحانی! شما خود به توصیه های خودتان برای وزرا عمل کرده اید؟!