علی مطهری: مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی مطهری: مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی مطهری: مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند