پارسایی: اینکه جهانگیری هزینه داده و قدرت هم نداشته باشد، زیبنده نیست/ دولت برای معرفی وزرا مشورتی با مجلس نکرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پارسایی: اینکه جهانگیری هزینه داده و قدرت هم نداشته باشد، زیبنده نیست/ دولت برای معرفی وزرا مشورتی با مجلس نکرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پارسایی: اینکه جهانگیری هزینه داده و قدرت هم نداشته باشد، زیبنده نیست/ دولت برای معرفی وزرا مشورتی با مجلس نکرد