رییس جمهور با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی ویزای اربعین موافقت کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رییس جمهور با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی ویزای اربعین موافقت کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رییس جمهور با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی ویزای اربعین موافقت کرد