رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ / نگاه افراطی و تفریطی به وظایف رهبری, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ / نگاه افراطی و تفریطی به وظایف رهبری, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ / نگاه افراطی و تفریطی به وظایف رهبری