گورخرها: ما خریم، خودمون رو رنگ کردیم، تو رو خدا ولمون کنید!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,گورخرها: ما خریم، خودمون رو رنگ کردیم، تو رو خدا ولمون کنید!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,گورخرها: ما خریم، خودمون رو رنگ کردیم، تو رو خدا ولمون کنید!