معاون اجتماعی شهرداری تهران خبر داد؛ زمستان امن تهران برای کارتن خوابها، بی خانمان ها و آسیب دیدگان اجتماعی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,معاون اجتماعی شهرداری تهران خبر داد؛ زمستان امن تهران برای کارتن خوابها، بی خانمان ها و آسیب دیدگان اجتماعی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,معاون اجتماعی شهرداری تهران خبر داد؛ زمستان امن تهران برای کارتن خوابها، بی خانمان ها و آسیب دیدگان اجتماعی