توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحهCFT در این شورا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحهCFT در این شورا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحهCFT در این شورا