ایران در بدترین حالت روزانه ۱میلیون بشکه نفت می‌فروشد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ایران در بدترین حالت روزانه ۱میلیون بشکه نفت می‌فروشد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ایران در بدترین حالت روزانه ۱میلیون بشکه نفت می‌فروشد