احیای زاینده‌‌ رود نیازمند بکارگیری دانش‌های گوناگون است/ روش‌های “تک‌دانشی” نتیجه‌ای ندارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,احیای زاینده‌‌ رود نیازمند بکارگیری دانش‌های گوناگون است/ روش‌های “تک‌دانشی” نتیجه‌ای ندارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,احیای زاینده‌‌ رود نیازمند بکارگیری دانش‌های گوناگون است/ روش‌های “تک‌دانشی” نتیجه‌ای ندارند