فیلم: آخرین شهرآورد استقلال و ‌پرسپولیس که مرحوم بهرام شفیع گزارشگر بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: آخرین شهرآورد استقلال و ‌پرسپولیس که مرحوم بهرام شفیع گزارشگر بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: آخرین شهرآورد استقلال و ‌پرسپولیس که مرحوم بهرام شفیع گزارشگر بود