علی دایی: آقایان اجازه بدهید تا زمستان نشده مردم را در خانه‌های‌شان اسکان بدهیم / به جای احضار من پاسخگوی هزاران میلیارد گم‌شده باشند / از اینکه مردم به امثال من اعتماد کرده‌اند ناراحت هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی دایی: آقایان اجازه بدهید تا زمستان نشده مردم را در خانه‌های‌شان اسکان بدهیم / به جای احضار من پاسخگوی هزاران میلیارد گم‌شده باشند / از اینکه مردم به امثال من اعتماد کرده‌اند ناراحت هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی دایی: آقایان اجازه بدهید تا زمستان نشده مردم را در خانه‌های‌شان اسکان بدهیم / به جای احضار من پاسخگوی هزاران میلیارد گم‌شده باشند / از اینکه مردم به امثال من اعتماد کرده‌اند ناراحت هستند