معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی: مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی: مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی: مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد