صفایی‌فراهانی: در شرایط بحران هستیم، مذاکره با عناصر مثبت آمریکا به مردم امید می دهد / عاشق ایرانم و برای خدمت به کشور حاضرم با هر کسی کار کنم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صفایی‌فراهانی: در شرایط بحران هستیم، مذاکره با عناصر مثبت آمریکا به مردم امید می دهد / عاشق ایرانم و برای خدمت به کشور حاضرم با هر کسی کار کنم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صفایی‌فراهانی: در شرایط بحران هستیم، مذاکره با عناصر مثبت آمریکا به مردم امید می دهد / عاشق ایرانم و برای خدمت به کشور حاضرم با هر کسی کار کنم