هشدار محققان نسبت به افزایش دمای کشور؛ ذوب یخچال‌های “توچال” و “دنا” در تابستان امسال / نشانه‌ای از فعال شدن دماوند ثبت نشده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,هشدار محققان نسبت به افزایش دمای کشور؛ ذوب یخچال‌های “توچال” و “دنا” در تابستان امسال / نشانه‌ای از فعال شدن دماوند ثبت نشده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,هشدار محققان نسبت به افزایش دمای کشور؛ ذوب یخچال‌های “توچال” و “دنا” در تابستان امسال / نشانه‌ای از فعال شدن دماوند ثبت نشده است