وزیر سابق اقتصاد: بحران جدی و بزرگ جامعه، فاصله طبقاتی است / غم کشور باید در دل همه باشد / فضای عمومی جامعه یعنی درک مردم از وضعیت اقتصاد کلان کشور به شدت منفی شده / این روزها برای تعطیلات و معطلی مناسب نیست. اکنون زمان آن است که بیشتر و بیشتر کار کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر سابق اقتصاد: بحران جدی و بزرگ جامعه، فاصله طبقاتی است / غم کشور باید در دل همه باشد / فضای عمومی جامعه یعنی درک مردم از وضعیت اقتصاد کلان کشور به شدت منفی شده / این روزها برای تعطیلات و معطلی مناسب نیست. اکنون زمان آن است که بیشتر و بیشتر کار کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر سابق اقتصاد: بحران جدی و بزرگ جامعه، فاصله طبقاتی است / غم کشور باید در دل همه باشد / فضای عمومی جامعه یعنی درک مردم از وضعیت اقتصاد کلان کشور به شدت منفی شده / این روزها برای تعطیلات و معطلی مناسب نیست. اکنون زمان آن است که بیشتر و بیشتر کار کنیم