روحانی خطاب به مخالفان: نه برای سال آینده و نه سال ۱۴۰۰، تخریب رای برای شما نمی آورد. شما مردود آزمایش تاریخی شدید, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی خطاب به مخالفان: نه برای سال آینده و نه سال ۱۴۰۰، تخریب رای برای شما نمی آورد. شما مردود آزمایش تاریخی شدید, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی خطاب به مخالفان: نه برای سال آینده و نه سال ۱۴۰۰، تخریب رای برای شما نمی آورد. شما مردود آزمایش تاریخی شدید