روحانی: آمریکا در بدترین شرایط جهانی قرار گرفته / به جز چند کشور معدود معلوم‌الحال، هیچ‌کس در کنار آمریکا قرار ندارد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: آمریکا در بدترین شرایط جهانی قرار گرفته / به جز چند کشور معدود معلوم‌الحال، هیچ‌کس در کنار آمریکا قرار ندارد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: آمریکا در بدترین شرایط جهانی قرار گرفته / به جز چند کشور معدود معلوم‌الحال، هیچ‌کس در کنار آمریکا قرار ندارد