روحانی: بخشی از مشکل نقدینگی به خاطر موسسات مالی غیرمجاز بود / دستگاه های اجرائی با تمام توان به دنبال حل مشکلات مردم هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: بخشی از مشکل نقدینگی به خاطر موسسات مالی غیرمجاز بود / دستگاه های اجرائی با تمام توان به دنبال حل مشکلات مردم هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: بخشی از مشکل نقدینگی به خاطر موسسات مالی غیرمجاز بود / دستگاه های اجرائی با تمام توان به دنبال حل مشکلات مردم هستند