پیشنهاد علمی وزیر ارتباطات برای زنده کردن دریاچه ارومیه / هوشمندسازی آب ۳۵ درصد از هدر رفت آن جلوگیری می کند / این میزان صرفه جویی در این منطقه بیشتر از ظرفیت دریاچه ارومیه است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پیشنهاد علمی وزیر ارتباطات برای زنده کردن دریاچه ارومیه / هوشمندسازی آب ۳۵ درصد از هدر رفت آن جلوگیری می کند / این میزان صرفه جویی در این منطقه بیشتر از ظرفیت دریاچه ارومیه است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پیشنهاد علمی وزیر ارتباطات برای زنده کردن دریاچه ارومیه / هوشمندسازی آب ۳۵ درصد از هدر رفت آن جلوگیری می کند / این میزان صرفه جویی در این منطقه بیشتر از ظرفیت دریاچه ارومیه است