پاسخ معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به برخی ابهامات مربوط به نمایشگاه عطر سیب, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاسخ معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به برخی ابهامات مربوط به نمایشگاه عطر سیب, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاسخ معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به برخی ابهامات مربوط به نمایشگاه عطر سیب