جهانگیری: مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند / آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جهانگیری: مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند / آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جهانگیری: مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند / آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است