فرهنگی، نماینده تبریز: دولت باید اصلاحات اساسی اقتصادی انجام می داد، اما دولت کار موثری انجام نداد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فرهنگی، نماینده تبریز: دولت باید اصلاحات اساسی اقتصادی انجام می داد، اما دولت کار موثری انجام نداد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فرهنگی، نماینده تبریز: دولت باید اصلاحات اساسی اقتصادی انجام می داد، اما دولت کار موثری انجام نداد