عارف: نهادهایی که باید با فساد برخورد کنند بعضا آلوده به فساد می‌شوند / گاهی به برخی افراد که ظرفیت پذیرش مسئولیت نداشتند سمتهای کلانی داده شد و مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عارف: نهادهایی که باید با فساد برخورد کنند بعضا آلوده به فساد می‌شوند / گاهی به برخی افراد که ظرفیت پذیرش مسئولیت نداشتند سمتهای کلانی داده شد و مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عارف: نهادهایی که باید با فساد برخورد کنند بعضا آلوده به فساد می‌شوند / گاهی به برخی افراد که ظرفیت پذیرش مسئولیت نداشتند سمتهای کلانی داده شد و مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کردند