نویسنده‌ی کتاب اقتصاد سیاه در ایران: فساد در ایران، تاریخی است / اصلاً به کنترل فساد در ایران خوش‌بین نیستم / تنها امیدم برای مهار فساد در ایران، مردم هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نویسنده‌ی کتاب اقتصاد سیاه در ایران: فساد در ایران، تاریخی است / اصلاً به کنترل فساد در ایران خوش‌بین نیستم / تنها امیدم برای مهار فساد در ایران، مردم هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نویسنده‌ی کتاب اقتصاد سیاه در ایران: فساد در ایران، تاریخی است / اصلاً به کنترل فساد در ایران خوش‌بین نیستم / تنها امیدم برای مهار فساد در ایران، مردم هستند