وزیران سه وزارتخانه، بسته های تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را ارائه کردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیران سه وزارتخانه، بسته های تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را ارائه کردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیران سه وزارتخانه، بسته های تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را ارائه کردند