جدی ترین بارش چند ماه گذشته شمال در راه / کاهش ۱۰ درجه ای دما در شمال، افزایش موقت دما در مرکز و شرق / هوای شمال کشور طی روزهای ابتدایی هفته آینده کاملا شبیه به ماه اردیبهشت، خواهد شد!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جدی ترین بارش چند ماه گذشته شمال در راه / کاهش ۱۰ درجه ای دما در شمال، افزایش موقت دما در مرکز و شرق / هوای شمال کشور طی روزهای ابتدایی هفته آینده کاملا شبیه به ماه اردیبهشت، خواهد شد!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جدی ترین بارش چند ماه گذشته شمال در راه / کاهش ۱۰ درجه ای دما در شمال، افزایش موقت دما در مرکز و شرق / هوای شمال کشور طی روزهای ابتدایی هفته آینده کاملا شبیه به ماه اردیبهشت، خواهد شد!