کنایه ی تند علی کریمی به مسئولین و آقازاده های خارج نشین و دو تابعیتی ها, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کنایه ی تند علی کریمی به مسئولین و آقازاده های خارج نشین و دو تابعیتی ها, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کنایه ی تند علی کریمی به مسئولین و آقازاده های خارج نشین و دو تابعیتی ها