سخنگوی نُجَباء عراق خطاب به حیدر العبادی: آقای نخست وزیر، با دشمن ایران همراهی نکن, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سخنگوی نُجَباء عراق خطاب به حیدر العبادی: آقای نخست وزیر، با دشمن ایران همراهی نکن, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سخنگوی نُجَباء عراق خطاب به حیدر العبادی: آقای نخست وزیر، با دشمن ایران همراهی نکن