آیت الله مکارم شیرازی: مردم از دستگاه قضایی فعلی به شدت ناراضی هستند / دست مفسدان اقتصادی در دست قدرت های نفوذی است / دولتمردان در مدیریت قاطعیت و شجاعت داشته باشند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آیت الله مکارم شیرازی: مردم از دستگاه قضایی فعلی به شدت ناراضی هستند / دست مفسدان اقتصادی در دست قدرت های نفوذی است / دولتمردان در مدیریت قاطعیت و شجاعت داشته باشند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آیت الله مکارم شیرازی: مردم از دستگاه قضایی فعلی به شدت ناراضی هستند / دست مفسدان اقتصادی در دست قدرت های نفوذی است / دولتمردان در مدیریت قاطعیت و شجاعت داشته باشند