امام جماعتی که اینگونه در مواجهه با زلزله ۷ ریشتری نماز خود را ادامه داد + فیلم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,امام جماعتی که اینگونه در مواجهه با زلزله ۷ ریشتری نماز خود را ادامه داد + فیلم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,امام جماعتی که اینگونه در مواجهه با زلزله ۷ ریشتری نماز خود را ادامه داد + فیلم