پاسخ تند علی دایی به نماینده کرمانشاه در اینستاگرام, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاسخ تند علی دایی به نماینده کرمانشاه در اینستاگرام, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاسخ تند علی دایی به نماینده کرمانشاه در اینستاگرام