متقاضیان استیضاح حاضر به صحبت در مخالفت با وزیر کار نشدند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,متقاضیان استیضاح حاضر به صحبت در مخالفت با وزیر کار نشدند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,متقاضیان استیضاح حاضر به صحبت در مخالفت با وزیر کار نشدند