عارف: سوال از رییس جمهور در مقطع فعلی هیچ توجیهی ندارد / منشاء اعتراضات اخیر فشارهای اقتصادی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عارف: سوال از رییس جمهور در مقطع فعلی هیچ توجیهی ندارد / منشاء اعتراضات اخیر فشارهای اقتصادی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عارف: سوال از رییس جمهور در مقطع فعلی هیچ توجیهی ندارد / منشاء اعتراضات اخیر فشارهای اقتصادی است