رییس دولت اصلاحات: به خاطر نقص‌ها و کمبودهای موجود، با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم / براندازان می دانند تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست / اصلاحات هم باید اصلاح‌پذیر باشد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رییس دولت اصلاحات: به خاطر نقص‌ها و کمبودهای موجود، با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم / براندازان می دانند تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست / اصلاحات هم باید اصلاح‌پذیر باشد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رییس دولت اصلاحات: به خاطر نقص‌ها و کمبودهای موجود، با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم / براندازان می دانند تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست / اصلاحات هم باید اصلاح‌پذیر باشد