۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۲

صبح امروز و برابر رأی قطعی دادگاه

پایان کار الکس/ سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی اعدام شد

صبح امروز «شهروز سخنوری» معروف به الکس به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا، به دار مجازات آویخته شد.

پایان کار الکس/ سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی اعدام شد
شهروز سخنوری معروف به الکس

 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ بود که گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان شد در بررسی‌های اطلاعاتی محرز شده که فردی به هویت «سارا» با در اختیار داشتن تعدادی از زنان و دختران در کشور امارات مبادرت به تشکیل یک شبکه فساد کرده است.

با بررسی‌های صورت‌ گرفته محرز شد که نامبرده یک شاخه از شبکه بین‌المللیِ قاچاقِ زنان و دخترانِ شهروز سخنوری معروف به الکس است که به‌عنوان مدیر ارشد این شبکه تحت‌نظر و هدایت الکس در دوبی فعالیت می‌کند. 

با این دستگیری، شبکه گسترده‌ای که زنان و دختران روسپی را از شهرهای مختلف کشور سازماندهی و مبادرت به قاچاق آن‌ها به چندین کشور منطقه می‌کرد، زیر نظر قرار گرفت و ضربه تاثیرگذاری به شبکه وارد شد. 

در اقدام صورت‌گرفته تعدادی از زنان و دختران فعال در این شبکه شناسایی و تحویل مقام قضایی شدند.

/مهر

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید