ویدیو فردی که به دروغ ادعای مهدویت می‌کند

ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن فردی معمم، ادعای مهدویت می‌کند!