۲۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

محسن برهانی، حقوق‌دان:

وجود فیلم در تلفن همراه، دلیل بر هیچ جرمی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: وجود فیلم در تلفن همراه، دلیل بر هیچ جرمی نیست.

محسن برهانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در خصوص جرم انگاری وجود فیلم در گوشی شخص نوشت:

وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه و دلیل بر هیچ جرمی نیست؛ چه خود شخص فیلم‌برداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را برای او ارسال کرده باشد.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید