۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۲

نقاشی ای که طرفدار آمریکایی هادی چوپان برای او کشیده و به او اهدا کرده است

طرفدار آمریکایی هادی چوپان، نقاشی که برای او کشیده بود را تقدیمش کرد.

نقاشی ای که طرفدار آمریکایی هادی چوپان برای او کشیده و به او اهدا کرده است
هادی چوپان
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید