فیلم خشک کردن درختان جنگل هیرکانی توسط قاچاقچیان چوب

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که از روش قاچاقچیان چوب در جنگل‌های هیرکانی پرده بر می‌دارد. این افراد سود جو با بریدن بخشی از درخت در انتظار خشک شدن و افتادن درختان کهنسال این منطقه می‌نشینند.

دانلود ویدیو