خبر خوب سخنگوی دولت برای مشمولان سربازی که خارج از کشور زندگی می‌کنند: مشمولان دوبار در سال اجازه ورود به کشور دارند+فیلم