۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰

بازدید وزیر میراث فرهنگی از گنجینه‌ی ⁧ جواهرات سلطنتی⁩ بانک مرکزی

تصویر بازدید وزیر میراث فرهنگی از گنجینه‌ی⁧ جواهرات سلطنتی⁩ بانک مرکزی را می بینید.

بازدید وزیر میراث فرهنگی از گنجینه‌ی ⁧ جواهرات سلطنتی⁩ بانک مرکزی
بازدید وزیر میراث فرهنگی از گنجینه‌ی ⁧ جواهرات سلطنتی⁩ بانک مرکزی

تصویر بازدید وزیر میراث فرهنگی از گنجینه‌ی⁧ جواهرات سلطنتی⁩ بانک مرکزی را می بینید، چند روز پیش سخنگوی دولت گفته بود خاندان پهلوی آن دو تاج را هنگام فرار از ایران با خود برده‌اند.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید