۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۲

رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم:

اکبری با هیچ کدام از وزرای دولت روحانی ارتباطی نداشت

رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم گفت: اگر یکی از اعضای دولت و وزرا در زندان بودند قطعا من در جریان قرار می گرفتم اما هیچ کس در زندان نیست.

اکبری با هیچ کدام از وزرای دولت روحانی ارتباطی نداشت
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن رو‌حانی در دولت دوازدهم

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم، در رابطه با ادعای کریمی قدوسی مبنی براینکه یکی از وزاری دولت روحانی اکنون به دلیل ارتباط با علیرضا اکبری در زندان به سر می برد گفت: اکبری با هیچ یک از وزاری ما ارتباطی نداشت او ارتباط محدودی با دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی داشت که به دولت مربوط نمی شود. 

او افزود: این اقایی که این ادعا را مطرح کرده قبلا هم ادعاهای دیگری داشته که هیچ کدام اثبات نشده است.

واعظی در پایان گفت: اگر یکی از اعضای دولت و وزرا در زندان بودند قطعا من در جریان قرار می گرفتم اما هیچ کس در زندان نیست و او اولین نفری است که چنین ادعایی دارد.

کریمی قدوسی در توییتر مدعی شده بود: یکی از وزرای دولت روحانی که با اکبری ‎جاسوس معدوم شده انگلیس خبیث در ارتباط بوده هم‌اکنون در زندان است.

/منیبان

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید