اژه‌‎ای: دست‌بند و پا بند زدن به متهم نباید سلیقه‌ای باشد

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عمل نشدن کامل به دستور سال گذشته مبنی بر استفاده از دست‌بند و پابند برای متهمین و محکومان به معاونت حقوقی ماموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها دستورالعملی برای استفاده از دست بند و پابند بنویسند.