آمريكا: در آخرین دور مذاکرات پیشرفت اندکی حاصل شد، هنوز برای نتیجه‌گیری زود است

ند پرایس گفت: هنوز واقعا زود است که بگوییم که ایران با رویکرد سازنده‌تری به این دور از مذاکرات بازگشته است یا خیر.

آمريكا: در آخرین دور مذاکرات پیشرفت اندکی حاصل شد، هنوز برای نتیجه‌گیری زود است

اصلاحات نیوز؛ ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:در آخرین دور مذاکرات پیشرفت اندکی حاصل شده اما هنوز خیلی زود است که بگوییم این پیشرفت ها تا چه حد می تواند اساسی و محتوایی باشد.

او گفت: هر پیشرفتی که در مذاکرات به دست آمده باشد، در مقایسه با شتاب پیشرفت های هسته‌ای ایران بسیار کند است.

هنوز واقعا زود است که بگوییم که ایران با رویکرد سازنده‌تری به این دور از مذاکرات بازگشته است یا خیر.